Müşteri yönelimi
Alsancak İnşaat, iş güvenliği ve sağlığı konusunda geniş kapsamlı bir yaklaşım gütmektedir. Yasal mevzuata yalnızca uymakla kalmayıp, iş yeri güvenliğine tutarlı bir şekilde ulusal ve uluslararası yönetmeliklerin öngördüğünden daha fazla önem verir.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sorumluluk
Çalışanlarımızın istisnasız hepsi, iş yeri güvenliğini aktif olarak gözetmek ve kollamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük özellikle arıza, kaza ve olası hastalık risklerini önlemeye yöneliktir. Alsancak İnşaat’ın tüm çalışanları örnek bir sorumluluk bilinciyle iş sağlığı ve güvenliği konularında hem kendilerini hem de çalışma arkadaşlarını bilgilendirirler.

Sürekli iyileşme
Alsancak İnşaat, iş sağlığı ve güvenliği önlem ve koşullarının yerine getirilmesini sürekli takip eder, olası tehlikeleri sürekli tespit eder ve bunların an aza indirgenmesine gayret eder.

Çalışanlar
Alsancak İnşaat, üretim araç ve malzemelerini, üretim süreçlerini ve ürüne bağlı olası riskleri belirlemek ve bunları en aza indirmek amacıyla risk analizleri uygular. Alsancak İnşaat yöneticileri çalışanların, kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği konusundaki önlemlerini hayata geçirmek ve uygulamak için gerekli olan her türlü bilgiyle bilgilenmelerini sağlar.

Sürdürülebilirlik
Alsancak İnşaat, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliğini en yüksek düzeyde sağlamaları için gerekli olan kılavuz ve yönergeleri, araç ve gereçleri tedarik eder ve kullanıma sunar. Çalışanların ve yöneticilerin tümü, iş yerindeki güvenliğin sürekli arttırılmasıyla yükümlüdür.

Sosyal sorumluluk
Alsancak İnşaat, çalışanlarına karşı üstlendiği sosyal sorumluluğun bilincindedir. İş sağlığı ve güvenliği konusunda düzenli olarak toplanan bilgi, gösterge ve indikatörler değerlendirildikten sonra çalışanlara ve tüm ilgili kişilere bildirilir. İş sağlığı ve güvenliği politikası ve hedefleri belirli sürelerle kontrol edilir ve denetlenir.