"Trabzon Arsin İlçesi Harmanlı Deresi Taşkın Koruma İnşaatı" işinin sözleşmesi, DSİ 22. Bölge Müdürü Sn. Mahmut BERBER ile yüklenici firma temsilcisi arasında 20.12.2016 tarihinde imzalandı. Söz konusu iş sözleşmeye göre 980 (Dokuz Yüz Seksen) gün içerisinde tamamlanarak hizmete açılacaktır.